caenfrdeites

Nova convocatòria d’ajuts al lloguer, fins al 4 de juny

Imprimir correu electrònic

ajuts habitatge 2021La Generalitat de Catalunya va publicar ahir, 27 d’abril, una nova convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer de l’habitatge habitual.

La subvenció que atorga l’Agència d’Habitatge es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, en un percentatge que va del 20 al 40%, segons l’esforç que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer.

El preu del lloguer no pot ser en cap cas superior als 800 euros mensuals –o de 900, en el cas de les famílies nombroses o amb discapacitat– i hi poden optar totes les persones arrendatàries que estiguin al corrent de les seves obligacions i tinguin uns ingressos familiars d’entre 2.390 i 22.558 euros anauls.

A més, l'habitatge objecte de la subvenció ha de constituir el domicili habitual i permanent del sol·licitant, ha d’estar-hi empadronat, i no pot disposar de la titularitat de cap altre habitatge.

Suport a la tramitació

Des d’ara i fins al 4 de juny, l’àrea de Serveis Socials Bàsics, ubicada a ca la Cecília, tramitarà les peticions d'ajuts de lloguer d'aquelles persones que compleixin les condicions fixades a la convocatòria. Per agilitar-ne l'atenció, les persones sol·licitants hauran d’aportar la documentació requerida. En tots els casos cal concertar una entrevista al telèfon 93 555 12 34 de dilluns a divendres de 9 a 14h i dijous de 17 a 20h.

Al peu d'aquesta notícia trobareu les bases, els impresos de sol·licitud i la informació relacionada amb la convocatòria. 

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites