caenfrdeites

Catàleg de tràmits

Ajuts Covid 19 - Famílies

Buscar: Netejar

Préstecs per fer front al lloguer de l'habitatge

Per a persones llogateres d'habitatge habitual en situació de vulneralibilitat econòmica
 

Tramit extern

 • Tràmit extern


Prestació extraordinària per a subministraments bàsics

Adreçat a persones treballadores (persones físiques) que tinguin càrregues familiars  i es trobin en algun dels supòsits següents:

 • Persones treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
 • Persones treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
 • Persones treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació d'acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
 • Persones treballadores per compte aliè afectades per l'extinció del contracte de treball.
 • Persones treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica.
 

Tramit extern

 • Telemàtic
 • Cost associat


Moratòria dels contractes de lloguer i microcrèdits

Arran de la crisi del coronavirus el govern de l'Estat ha pres una sèrie de mesures per donar suport a les persones que viuen de lloguer.

Els contractes de lloguer han quedat prorrogats automàticament per sis mesos i s'han suspès els desnonaments fins a sis mesos després de la finalització de l'estat d'alarma.

A través de l'Institut de Crèdit Oficial s'ha posat en marxa un sistema de microcrèdits avalats 100% per l'Estat (sense comissions ni interessos) perquè totes les persones en situació de vulnerabilitat puguin fer front al pagament del lloguer del seu habitatge habitual. 

 

Tramit extern

 • Impresos associats
 • Tràmit extern


Suport per a subministraments bàsics

S'amplia el primer paquet de mesures que establia la prohibició de tallar els subministraments bàsics a les llars vulnerables al conjunt de la població perquè cap ciutadà es quedi sense llum, aigua o gas durant l'estat d'alarma al seu habitatge habitual.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Moratòria per al pagament d'hipoteques

Adreçat a persones treballadores autònomes, empresaris/es i professionals que hagin vist afectada la seva activitat econòmica per la crisi de la COVID-19.
 

Tramit externReducció del cànon d'aigua

La tarifa social del cànon de l'aigua és una bonificació que s'aplica al cànon de l'aigua, per tal de reduir el seu valor. D'aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d'aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Disponibilitat dels plans de pensions en cas d'atur o cessament d'activitat

A fi de contribuir a alleujar les necessitats de liquidesa de les llars s'amplien les contingències en què es podran fer efectius els drets consolidats en els plans de pensions recollint, amb caràcter excepcional, com a supòsits en els que es podrà disposar de l'estalvi acumulat en plans de pensions, les situacions de desocupació com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i el cessament de l'activitat de treballadors per compte propi o autònoms que es produeixin com a conseqüència del COVID-19.
 

Tramit extern

 • Telemàtic
 • Tràmit extern


Cobrament de la prestació de l'atur en cas d'ERTO (SEPE)

El Servicio Púbilico de Empleo Estatal (SEPE) ha obert un servei sobre el procediment de cobrament de la prestació de l'atur en ERTO.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Renda garantida de ciutadania

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació social a través de la qual s'asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d'una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica. 

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és un dret subjectiu i,  consta de dues prestacions econòmiques:

Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
Una prestació complementària d'activació i inserció, condicionada al compromís d'un pla d'inclusió social o d'inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació.  

 

Tramit extern

 • Telemàtic


Suport psicològic

Suport emocional per trucada telefònica. Ofert pel Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, l'Associació Espanyola Contra el Càncer AECC, i Cada casa és un món (Grup de psicòlegs del Maresme).
 

Tramit externAjuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites