participa2018Digues la teva i participa!

Si vius a Teià, la teva opinió importa! Participa en l’elaboració del Reglament de Participació ciutadana i el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

L’Ajuntament de Teià vol crear el Reglament de Participació Ciutadana i el ROM i aquí és on la teva opinió també hi compta. Anima’t a participar-hi!


Punts de recollida:

Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (C/ Pere Noguera, 12)

Biblioteca de Can Llaurador (Av. José Roca Suárez Llanos 40)

Espai Can Llaurador (Av. José Roca Suárez Llanos 32-38)

CMC La Unió (C/ Passeig de la Riera, 116)

Vine el proper 9 de març a la sessió oberta de propostes a la CMC la Unió!


Qui hi pot participar?

Persones empadronades a Teià majors de 16 anys.

Fins quan tinc temps de lliurar l’enquesta?

Fins el dia de la sessió oberta de propostes del 9 de març

Dades Personals
Com definiries Teià?
Com valores la comunicació amb l’Ajuntament?
Com valores l’atenció a la ciutadania?
Trobes correcte i suficient l’horari d’atenció a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)?
Sobre què creus que l’Ajuntament hauria de comunicar més i/o millor?
A través de quins mitjans busques o reps informació sobre activitats, agenda, informació de càrrecs
Saps què és una audiència pública?
Coneixes els Consells Municipals?
Quins factors/eines/canals creus que són els més importants per millorar la qualitat democràtica i la participació a Teià? Valora de l’1 (gens important) al 5 (molt important).
Sabies que està permesa la participació de la ciutadania en els plens municipals ordinaris?
Segueixes els plens municipals?
Trobes important que l’Ajuntament consulti a la ciutadania sobre les principals polítiques i actuacions municipals?
Creus que l’Ajuntament hauria d’impulsar la creació d’un Consell d’Infants perquè aquests aportin la seva opinió sobre aspectes relacionats amb la millora del municipi?
Creus que l’ús de mitjans electrònics ha permès millorar la transparència, l’eficàcia i l’agilitat de les relacions entre la ciutadania i l’Ajuntament?
Sabies que com a ciutadà o ciutadana de Teià pots presentar reclamacions, queixes i suggeriments a la Comissió especial de suggeriments i reclamacions?
Creus que la participació ciutadana és una bona eina per millorar la qualitat dels serveis municipals i el benestar de la ciutadania?